Metodika

Cílem předkládané metodiky je nabídnout postup včasného odhadu výnosové úrovně u klíčových plodin a tím zlepšit rozhodovací procesy v zemědělském sektoru. Zároveň zvýšit ekonomickou a ekologickou efektivitu zemědělské produkce. Současně lze očekávat, že se zavedením systému včasné výstrahy v případě poklesu výnosů lze zvýšit celkovou stabilitu zemědělské produkce, zlepšit ekonomiku pěstování a zvýšením počtu korektních agrotechnických rozhodnutí přispět k dlouhodobé udržitelnosti hospodaření.

Metodika, chce přispět i k vyšší konkurenceschopnosti tuzemského zemědělství v rámci EU a současně přispěje k redukci nežádoucích dopadů probíhající změny klimatu. V neposlední řadě metodika umožní objektivně vymezit oblasti s výraznou variabilitou výnosu, kde je žádoucí investovat do stabilizačních opatření např. závlah nebo komplexních pozemkových úprav. Metodika je k dispozici primárně jako popis možností, které poskytuje portál www.vynosy-plodin.cz

Celý text metodiky je k přečtení dostupný ZDE

Design & Programming by Kreatura