Tým projektu

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

Vedoucí projektu

se myšlenkou systému pro předpověď výnosů zabývá od roku 2002. Ve spolupráci s ostatními členy řešitelského kolektivu se tento cíl podařilo v roce 2018 realizovat. Zodpovídá za architekturu a metodiky systému, navrhoval a řídí jeho vývoj a zabývá se vyhodnocováním jeho výsledků. Vede nebo se podílí na studiích analyzujících příčiny a dopady aktuálních epizod sucha. V rámci své výzkumné činnosti se mj. věnuje studiu sucha v minulosti a projekcemi pro 21. století se zohledněním dopadů změny klimatu, ale také využití růstových modelů a experimentů pro ověření základních parametr českého zemědělství v nejbližších dekádách.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Odborné dotazy
doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

Odborné dotazy
Dr. Ing. Martin Možný

Dr. Ing. Martin Možný


Studuje dopady měnícího se klimatu na zemědělské plodiny, se zvláštním zřetelem na fenologické fáze, výnosy a kvalitu zemědělských plodin. Podílí na studiích analyzujících dopady aktuálního a extrémního počasí (sucho, horké vlny) na zemědělství a lesnictví. 

Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.

Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.


se v rámci své odborné praxe věnuje využití geografického informačního systému (GIS) a částečně dálkového průzkumu Země (DPZ) v oblasti agrometeorologie. Zaměřuje se na prostorovou analýzu v dopadových studiích změny klimatu na agrosystémy. Je zodpovědná za zpracovávání, správu a vizualizaci dat v podobě mapových výstupů pro monitoring a prognózu sucha. Současně se zabývá zpracováním a analýzou satelitních snímků v rámci hodnoceni stavu vegetace pomocí vegetačních indexů. Je zodpovědná za přípravu dat kondice vegetace jako prediktoru pro odhad výnosů polních plodin. 

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.


se zabývá využitím metod dálkového průzkumu Země (DPZ) pro hodnocení stavu porostů zemědělských plodin. Tyto postupy vychází ze studie vztahu spektrálního chování rostlin v podobě vegetačních indexů a změny agronomicky relevantních vlastnosti porostů v průběhu vegetačního období. Současně se věnuje zpracováním záznamů zemědělské evidence (LPIS) a faremních dat v GIS prostředí. Kromě predikce výnosových parametrů plodin se zaměřuje také na analýzy nevyrovnanosti pozemků a tvorbu pěstitelských doporučení při lokálně cíleném hospodaření na zemědělské půdě, tzv. precizním zemědělství.  

Mgr. Jan Meitner

Mgr. Jan Meitner

Bc. Jan Balek

Bc. Jan Balek


se zabývá přípravou modelů předpovědi výnosů založených na umělých neuronových sítích, s využitím jak družicových dat, tak pozemních dat. V týmu plní roli programátora, je zodpovědný za tvorbu softwaru, přípravu dat a následné zpracování výsledků.  

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.


se od roku 2014 věnuje vyhodnocování dopadů sucha na zemědělství a ovocnářství. Zodpovídá za správnost a prezentaci získaných podkladů od spolupracujících partnerů z řad zemědělců, kteří v týdenním kroku reportují pozorování dopadů sucha na daných lokalitách a pro právě pěstované plodiny. V rámci své další vědecké činnosti se věnuje studiu fenologie, tedy monitorování a vyhodnocování dopadů klimatických změn na divoce rostoucí rostliny a volně žijící živočichy na lokalitách lužních lesů jižní Moravy a zároveň zodpovídá za provoz webového portálu fenofaze.cz, který se monitoringu nástupů fenologických fází věnuje plošně v průběhu celého vegetačního období.  

Mgr. Monika Bláhová

Mgr. Monika Bláhová

Organizační dotazy

se zabývá zpracováním, správou a vizualizací dat v geografických informačních systémech (GIS). Zaměřuje se hlavně na automatizaci zpracování geografických dat a zpracování dat dálkového průzkumu země. 

 

Mgr. Lucie Kudláčková

Mgr. Lucie Kudláčková


se zabývá zpracováním a vizualizací dat v geografických informačních  systémech (GIS). Zpracovává získané podklady od zemědělců, jakožto spolupracujících partnerů, kteří reportují aktuální dopady sucha v  katastrálních územích.

Design & Programming by Kreatura