Ječmen jarní

Předpověď výnosů 2018

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Výnos [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Výnos [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
3. 8. 2018

Ječmen jarní

Situace dle okresů:

Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 25. 6. 2018 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině okresů jižně od D1 zvýšení výnosu a to o desetinu či dokonce pětinu s výjimkou okresu Českobudějovického a Prachatického, kde se situace jeví horší než v loňském roce. Naopak severně od D1 očekáváme pokles průměrných regionálních výnosů oproti loňskému roku, a to místy i o 20-25 %, přičemž snížení výnosů o 10 až 15 % jsou běžné. Nicméně oproti průměru předchozích pěti let se situace jeví o poznání hůře. A zvláště ve středu a na jihu Čech, a také na severu Moravy se situace jeví jako výraznější propad výnosů, oproti tomu jihovýchod jižní Moravy by mohl dosáhnout mírně vyšších výnosů než je obvyklé. V zásadě lze čekat výrazně nižší výnosy jarního ječmene západně od řeky Vltavy a to často méně než 4,0 t/ha. Nejvyšší absolutní výnosy lze zatím očekávat v Polabí a na střední Moravě, kde mohou být dosaženy průměrné a spolehlivě překročena hranice průměrného okresního výnosu 5 t/ha. Nízké výnosy nacházíme v západních Čechách. Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 12–16 % a největší se aktuálně jeví v oblasti západních Čech.

Situace dle krajů:

Z predikcí krajských výnosů vyniká celkový pokles propad proti 5ti-letému průměru na celém území, nejvíce však ve východních, středních a jižních Čechách, kde odhadujeme pokles výnosu o pětinu či dokonce o čtvrtinu. Nejvyšší absolutní výnosy lze čekat v Olomouckém, Zlínském a Ústeckém kraji a to i přes 5,0 t/ha.

Design & Programming by Kreatura