Odhad výnosů 2021

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici
14. 6. 2021

Ječmen jarní

Situace dle okresů ke dni 14. 06. 2021

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 14. 06. 2021 lze vyšší hodnoty očekávat východně od Prahy a Brna. Odhady výnosů zde ukazují na hodnoty vyšší jak 5,0 t/ha. Ve zbytku republiky je očekáván nižší výnos mezi 4,0–5,0 t/ha. Oproti minulému týdnu se očekávaný absolutní výnos v některých oblastech mírně zvýšil. Výnosy pod 4 t/ha jsou očekávány místy u hranic.

Odchylky výnosů: Při srovnání aktuálního odhadu výnosu za rok 2021 s výnosy v loňském roce má jižní polovina republiky výraznější podprůměrné výnosy a to včetně západních Čech.

Při srovnání odhadovaných výnosů oproti 3letému průměru je stav obdobný a pro jižní polovinu republiku a západní Čechy jsou očekávány podprůměrné výnosy.. Lepší stav se nyní jeví ve středních Čechách a místy na jižní Moravě, kde je očekáván průměrný výnos.
Vývoj vegetace je opožděn a je nutné brát současné predikce výnosů s ohledem na tento fakt.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekává většina reportérů snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha max. do 10 %, vyskytují se však výjimky, kdy je očekáván výnos nižší oproti 3letému průměru. 

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 12–18 %.

Situace dle krajů ke dni 14. 06. 2021

Na většině území lze očekávat absolutní výnosy na mezi 4,0–5,0 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů pro ječmen jarní by mohl být celkový výnos proti tříletému průměru podprůměrný. Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu také podprůměrné výnosy avšak výraznější.

 
 
 

Design & Programming by Kreatura