Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici

Procento sklizené plochy

Procento sklizené plochy
Procento sklizené plochy
                     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
data nejsou k dispozici
9. 9. 2019

Ječmen jarní

Situace dle okresů ke dni 2. 9. 2019:

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 2. 9. lze nejvyšší výnos očekávat v Polabí a dále také v oblasti Hané. Odhady výnosů zde ukazují na hodnoty vyšší jak 5,5 t/ha. Naopak nejnižší hodnotu absolutního výnosu očekáváme v okrese Liberec.

Odchylky výnosů: Při srovnání aktuálního odhadu výnosu za rok 2019 s výnosy v loňském roce je Česká republika rozdělena na dvě části. V oblasti jižně od D1 jsou, dle modelu,  očekávány výnosy výrazně vyšší (až o více jak 20%). Výjimkou je okres Pelhřimov a Jihlava, kde očekáváme mírný propad. Naopak v severní části území je oproti loňskému roku očekáváno mírné až výrazné snížení výnosu. Nejvíce pesimistický je odhad pro okres Liberec, Semily, Trutnov a Frýdek-Místek, kde očekáváme propad až o více jak 25 %. 

Při srovnání odhadovaných výnosů oproti 3-letému průměru pak pro většinu území očekáváme výnosy spíše nižší, nejčastěji s odchylkou -5 až -20 %. Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 7-14 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři větší ovlivnění výnosu suchem více v Čechách než na Moravě. Většina reportérů očekává snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha o 10 - 30 %, vyskytují se však i oblasti kde respondenti očekávají propad i o více jak 30 resp. 40 %.

Situace dle krajů ke dni 2. 9. 2019:

Nejvyšší absolutní výnos lze čekat v severních Čechách a ve východním výběžku republiky a to 5,5 t/ha - 6,0 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů pro ječmen jarní vyniká celkový propad výnosů proti tříletému průměru ve většině krajů. 

Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu mírně vyšší výnosy v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji. (o 5 až 10 %)

Design & Programming by Kreatura