Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici
15. 7. 2019

Ječmen jarní

Situace dle okresů ke dni 8. 7. 2019:

Oproti předcházejícímu týdnu jsou odhadované výnosy na okresní úrovni mírně optimističtější. Ve většině okresů, kde pozorujeme nějaké změny, došlo k navýšení očekávaného výnosu o 0,5 t/ha. 

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 7. 7. lze nejvyšší výnos očekávat v Polabí a dále také v oblasti Hané. Odhady výnosů zde ukazují na hodnoty vyšší jak 5,5 t/ha. Naopak nejnižší hodnoty absolutního výnosu očekáváme v okrese Cheb a Jablonec nad Nisou. 

Odchylky výnosů: Při srovnání aktuálního odhadu výnosu za rok 2019 s výnosy v loňském roce je Česká republika výrazně rozdělena na dvě části. V oblasti jižně od D1 jsou, dle modelu,  očekávány výnosy výrazně vyšší (až o více jak 20%). Výjimkou je okres Prachatice, kde očekáváme mírný propad. Naopak v severní části území je oproti loňskému roku očekáváno mírné až výrazné snížení výnosu. Nejvíce pesimistický je odhad pro okres Trutnov a Frýdek-Místek, kde očekáváme propad až o více jak 25%. V dalších okresech (Semily, Jičín, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Havlíčkův Brod) pak odhadujeme negativní odchylku 20-25 %.
Při srovnání odhadovaných výnosů oproti 3-letému průměru pak pro většinu území očekáváme výnosy spíše nižší, nejčastěji s odchylkou - 5 až -15%. Nejhorší situaci očekáváme v severovýchodních čechách a také na Vysočině. Opakem je pak okolí Plzně, kde ve srovnání s tříletým průměrem očekáváme výnosy o 10 - 20% vyšší. 

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 7-14 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři největší ovlivnění výnosu suchem v Podkrušnohoří. Většina reportérů očekává snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha o 10 - 30 %.

Situace dle krajů ke dni 8. 7. 2019:

Nejvyšší absolutní výnosy lze čekat v Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém, Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji a to 5,0 t/ha - 5,5 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů pro ječmen jarní vyniká celkový propad výnosů proti tříletému průměru především na Moravě, na Vysočině a v Libereckém kraji, kde očekáváme pokles výnosů o 5 až 10%. 

Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu mírně vyšší výnosy v kraji Královéhradeckém a Moravskoslezském (o 5 až 10 %).

Design & Programming by Kreatura