Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
do 10% 10 - 30 % 10 - 30 % 30 - 40 % nad 40%
data nejsou k dispozici
13. 5. 2019

Pšenice ozimá

Situace dle okresů: 

Absolutní výnos se ve většině okresů pohybuje mezi 5,0 - 6,0 t/ha, přičemž jako slibnější se jeví oblast východních Čech a střední Moravy. Naopak nižší výnosy (pod hranicí 5 tun) zatím predikujeme pro suchem postižené oblasti Znojemska, Břeclavska a oblast jihozápadních Čech.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 13. 5. 2019 se ve srovnání s 3-letým průměrem jeví letošní rok spíše jako podprůměrný. Ačkoliv nejvyšší absolutní výnosy očekáváme na Hané (okr. Olomouc, Prostějov, Kroměříž, Přerov) a ve východních Čechách (Hradec Králové, Jičín), jsou v těchto oblastech 10-25 % pod tříletým průměrem. Pokles průměrných regionálních výnosů až o pětinu oproti průměru posledních 3 let očekáváme v oblasti vysočiny a jižních Čech.

Relativní chyba uvedených predikcí je aktuálně ve většině hodnocených okresů na úrovni do 12%, v některých okresech ale i 16 %.

Situace dle krajů

Z predikcí krajských výnosů očekáváme oproti 3-letému průměru nižší výnosy v celé České republice. Očekávaný propad oproti 3-letému průměru v Olomouckém a Zlínském kraji se odehrává i přesto, že zde očekáváme nejvyšší absolutní výnos. Celkově nižší výnosy očekáváme v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Oproti loňskému roku se nejvíce situace zlepšila v Jihomoravském kraji.

Design & Programming by Kreatura