Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
do 10% 10 - 30 % 10 - 30 % 30 - 40 % nad 40%
data nejsou k dispozici
13. 5. 2019

Řepka ozimá

Situace dle okresů

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy neklesnou až na výjimky pod 3,0 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány na střední Moravě a v Polabí. Ani v nejlepších okresech se nezdá pravděpodobné překročení hranice 3,6 t/ha.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 13. 5. 2019 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů srovnatelné výnosy, ale na jižní Moravě a v některých okresech Plzeňského a Středočeského kraje i nárůst o 5 až dokonce 25 %. Nicméně oproti tříletému průměru se výnosy mohou pohybovat pod průměrem a to mezi 5-20 % a to především v oblasti severních Čech a pásu od Vysočiny k střední Moravě.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 14 %.

Situace dle krajů

Z predikcí krajských výnosů oproti 3-letému průměru se jeví letošní výnos jako průměrný. Nejnižší absolutní výnos očekáváme v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina, zde je očekáván průměrný výnos pod 3,0 t/ha.

Design & Programming by Kreatura