Odhad výnosů 2018

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Procento sklizené plochy

Procento sklizené plochy
Procento sklizené plochy
                     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
data nejsou k dispozici
17. 8. 2018

Řepka ozimá

Situace dle okresů ke dni 10. 06. 2024

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 3,0 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány ve středních Čechách a poté na střední Moravě a na Vysočině. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,4 až 3,8 t/ha. 

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 10. 06. 2024 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů průměrné výnosy. Průměrné až nadprůměrné výsledky můžeme očekávat ve srovnání s průměrem tříletým s lepší situací na západě území.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři ve většině okresů snížení výnosu u řepky z důvodu sucha. Ve většině okresů je očekáván pokles do max 30 %.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 12 až 18 %.

 

Situace dle krajů ke dni 10. 06. 2024

Absolutní výnosy očekáváme mezi 3,0–3,6 t/ha. Lepší situace je sledovaná ve východních Čechách a na Moravě.

Odchylky výnosů: Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu na celém území průměrný stav, s výjimkou Olomouckého kraje, kde očekáváme pokles výnosu o 30 %.

Z predikcí krajských výnosů očekáváme celkový výnos proti tříletému průměru na většině území také průměrný s výjimkou Kraje Vysočina, kde očekáváme vyšší výnos a také Olomouckého kraje, kde očekáváme naopak podprůměrný výnos s poklesem do 20 %.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených krajů na úrovni do 10 %.

 


Design & Programming by Kreatura