Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Řepka ozimá

Situace dle okresů ke dni 17. 6. 2019

Oproti minulému týdnu se odhady výnosů mírně zhoršily a to převážně v západní části republiky a na Moravě.

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy neklesnou až na výjimky pod 2,8 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány na střední Moravě a v Polabí. Ani v nejlepších okresech se nezdá pravděpodobné překročení hranice 4,0 t/ha.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 17. 6. 2019 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů srovnatelné výnosy, ale na jižní Moravě a v některých okresech Plzeňského a Středočeského kraje i nárůst o 5 až dokonce 25 %. Nicméně oproti tříletému průměru se výnosy mohou pohybovat průměrně, v některých částech pod průměrem a to mezi 5-15 % a to především v oblasti severních Čech a Vysočiny.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 12 %.

Situace dle krajů ke dni 17. 6. 2019

Z predikcí krajských výnosů oproti 3-letému průměru se jeví letošní výnos jako průměrný. Nejnižší absolutní výnos očekáváme v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina, zde je očekáván průměrný výnos pod 3,2 t/ha.

Design & Programming by Kreatura