Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Ječmen jarní

Situace dle okresů :

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 13. 5. lze čekat nižší výnosy jarního ječmene v jihozápadní části naší republiky a to často méně než 4,0 t/ha. Nejvyšší absolutní výnosy lze zatím očekávat v Polabí a na střední Moravě, kde mohou být dosaženy průměrné a překročena hranice průměrného okresního výnosu 5 t/ha. Nízké absolutní výnosy očekáváme i v západních Čechách.

Odchylky výnosů: Současné odhady sklizně za rok 2019 ukazují při srovnání s úrodou v loňském roce nižší výnosy, a to navzdory tomu, že loňský rok nepatřil v případě ječmene mezi roky úspěšné. Meziroční zhoršení je patrné přibližně v oblasti severně od dálnice D1. Aktuálně odhadované poklesy výnosů oproti roku 2019 se zde pohybují okolo 15 až 25 %. Ve většině okresů jižně od D1 lze očekávat výnosy vyšší o 10-20 % vyšší než loni. Meziroční nárůst výnosů až o čtvrtinu se aktuálně jeví jako možný v okresech Cheb, Karlovy Vary, Domažlice, Klatovy, Písek, Příbram a Rokycany.         

Nicméně oproti průměru předchozích tří let se situace jeví o poznání hůře. V podstatě celá Česká republika je v podprůměrných číslech a lze očekávat ztrátu na výnosech o 5-25 %. Jako nejvýše ztrátové oblasti se jeví okolí Prahy, Polabí a okres Jindřichův Hradec.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 12-16 % a aktuálně nejméně spolehlivé jsou odhady našich modelů v oblasti západních Čech.

Situace dle krajů:

Nejvyšší absolutní výnosy lze čekat v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Středočeském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji a to i přes 5,0 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů vyniká celkový propad výnosů proti 3ti-letému průměru především v krajích Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Olomoucký a Jihomoravský, kde odhadujeme pokles výnosu o více jak 15 %. Na zbytku území očekáváme propad o více než 10 %.

 

Design & Programming by Kreatura