Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Ječmen jarní

Situace dle okresů ke dni 03. 08. 2020:

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 03. 08. 2020 lze vyšší hodnoty očekávat na většině území. Odhady výnosů zde ukazují na hodnoty vyšší jak 4,5 t/ha. Výnos nižší než 4,5 t/ha očekáváme v okresech Děčín, Jablonec nad Nisou, Cheb, Břeclav, Jeseník a  Frýdek-Místek.

Odchylky výnosů: Při srovnání aktuálního odhadu výnosu za rok 2020 s výnosy v loňském roce má většina území průměrný případně mírně nadprůměrné výnosy (západní část Čech, jižní Morava). Jako podprůměrné oblasti se zatím jeví Slezsko, severní Morava a oblast jihovýchodně od Prahy.

Při srovnání odhadovaných výnosů oproti 3letému průměru pro západní část republiky očekáváme výnosy až nadprůměrné. Naopak na Vysočině, na střední a východní Moravě by měly být výnosy podprůměrné. Lepší situaci očekáváme také na jižní Moravě a v severních Čechách

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekává většina reportérů snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha do 30 % oproti 3letému průměru, vyskytují se však i oblasti kde respondenti očekávají propad i o více jak 30 resp. 40 %. Tyto vyšší propady jsou respondenty očekávány v oblasti Podkrušnohoří a na jižní Moravě.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 7–10 %.

Situace dle krajů ke dni 03. 08. 2020:

Na většině území lze očekávat absolutní výnosy na mezi 4,5–5,5 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů pro ječmen jarní by mohl být celkový výnos proti tříletému průměru víceméně průměrný. Mírně lepší výnos očekáváme v Čechách a ve Zlínském kraji. Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu průměrné výnosy

Design & Programming by Kreatura