Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Ječmen jarní

Situace dle okresů ke dni 17. 6. 2019:

Výnosová situace se oproti předcházející předpovědi mírně zhoršila především na východě a západě republiky (očekávaný výnos se snížil v některých okresech zhruba o 0,5 t/ha).

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 17. 6. lze čekat nižší výnosy jarního ječmene v západních Čechách a to často méně než 4,0 t/ha. Nejvyšší absolutní výnosy lze zatím očekávat v Polabí a na Hané, kde mohou být dosaženy průměrné hodnoty a překročena hranice průměrného okresního výnosu 5 t/ha.

Odchylky výnosů: Současné odhady sklizně za rok 2019 ukazují při srovnání s úrodou v loňském roce nižší výnosy, a to navzdory tomu, že loňský rok nepatřil v případě ječmene mezi roky úspěšné. Meziroční zhoršení je patrné přibližně v oblasti severně od dálnice D1. Aktuálně odhadované poklesy výnosů oproti roku 2019 se zde pohybují okolo 10 až 25 %. Ve většině okresů jižně od D1 lze očekávat výnosy vyšší o 10-25 % než loni. Meziroční nárůst výnosů až o čtvrtinu se aktuálně jeví jako možný v okresech okolo Plzně a v okrese Znojmo a Břeclav.

Nicméně oproti průměru předchozích tří let se situace jeví o poznání hůře. V podstatě celá Česká republika je v podprůměrných číslech a lze očekávat ztrátu na výnosech o 5-20 %. Jako nejvýše ztrátové oblasti se jeví oblast Polabí, jihovýchod Jihočeského kraje a střední Morava.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 7-14 %.

Situace dle krajů ke dni 17. 6. 2019:

Nejvyšší absolutní výnosy lze čekat v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Středočeském kraji a to i 5,0 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů vyniká celkový propad výnosů proti 3ti-letému průměru především v kraji Ústeckém, kde odhadujeme pokles výnosu o více jak 10 %. V ostatních krajích vyjma Moravskoslezského, Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského očekáváme propad o více jak 5 %.

 

Design & Programming by Kreatura