Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Ječmen jarní

Situace dle okresů:

Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 17. 8. 2018, lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině okresů severně od D1 snížení výnosu o více než 25 %. V části jižně od D1 lze obecně očekávat výnosy stejné či lehce podprůměrné, s výjímkami okresů Cheb, Písek a Břeclav. V těchto okresech naopak odhadujeme výnosy až o pětinu vyšší než v minulém roce. Nicméně oproti průměru předchozích třech let se situace jeví velmi negativně. Na většině území očekáváme pokles výnosů o více než 20 %.

Situace dle krajů:

Z predikcí krajských výnosů vyniká celkový propad výnosů proti 3ti-letému průměru na celém území, nejvíce však v krajích Plzeňském, Královéhradeckém a Zlínském, kde odhadujeme pokles výnosu o čtvrtinu. 

Design & Programming by Kreatura