Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici

Procento sklizené plochy

Procento sklizené plochy
Procento sklizené plochy
                     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
data nejsou k dispozici
9. 9. 2019

Ječmen jarní

Situace dle okresů ke dni  18. 05. 2020:

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 18. 5. lze nejvyšší výnos očekávat v Polabí a dále také v oblasti Hané. Odhady výnosů zde ukazují na hodnoty vyšší jak 4,5 t/ha. Naopak nejnižší hodnotu absolutního výnosu očekáváme v okrese Děčín a Jablonec nad Nisou. Nižší výnos je očekáván také ve východní, severní a západní části republiky.

Odchylky výnosů: Při srovnání aktuálního odhadu výnosu za rok 2020 s výnosy v loňském roce je Česká republika rozdělena zhruba na dvě části. V oblasti jižně od D1 jsou, dle modelu,  očekávány výnosy lehce podprůměrné (cca 5–15 %). Výjimkou je okres Znojmo a Tachov, kde očekáváme vyšší propad. Naopak v severní části území je oproti loňskému roku očekáván výraznější pokles výnosu. Odhad poklesu výnosu může být 15–25 %.

Při srovnání odhadovaných výnosů oproti 3letému průměru pak pro většinu území očekáváme výnosy spíše nižší, nejčastěji s odchylkou -5 až -20 %, zhruba stejný výnos by mohl však nastat v jihozápadní části Čech.
Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 7–14 %.


Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekává většina reportérů snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha o 10–30 %, vyskytují se však i oblasti kde respondenti očekávají propad i o více jak 30 resp. 40 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho  očekává většina reportérů snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha o 10–30 %, vyskytují se však i oblasti kde respondenti očekávají propad i o více jak 30 resp. 40 %.

Situace dle krajů ke dni 18. 05. 2020:

Nejvyšší absolutní výnos lze čekat ve Zlínském, Olomouckém a Ústeckém kraji  a to 4,5–5,0 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů pro ječmen jarní vyniká celkový propad výnosů proti tříletému průměru ve většině krajů o 10–15 %.

Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu nižší výnosy o 10–20 %.

 
 
 
 
Design & Programming by Kreatura