Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici

Procento sklizené plochy

Procento sklizené plochy
Procento sklizené plochy
                     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
data nejsou k dispozici
9. 9. 2019

Řepka ozimá

Situace dle okresů ke dni 18. 05. 2020

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 2,8 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány v okolí Prahy a v dalších oblastech např. místy v jižních a západních Čechách. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,0 až 3,4 t/ha.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 18. 5. 2019 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů průměrný až mírně nadprůměrné výnosy. Nicméně oproti tříletému průměru se výnosy mohou pohybovat průměrně, v některých částech pod průměrem a to mezi 5-15 % a to především v oblasti střední a východní části republiky.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 14 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři snížení výnosu u řepky z důvodu sucha o 10–30 %.

Situace dle krajů ke dni 18. 05. 2020:

Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví odhad letošního výnosu jako průměrný. Nejnižší absolutní výnos očekáváme v Libereckém, Pardubickém, kraji a Kraji Vysočina, zde je očekáván průměrný výnos pod 3,0 t/ha.

Design & Programming by Kreatura