Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici

Procento sklizené plochy

Procento sklizené plochy
Procento sklizené plochy
                     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
data nejsou k dispozici
9. 9. 2019

Řepka ozimá

Situace dle okresů ke dni 09. 05. 2022

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 2,8 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány ve středních Čechách a poté na střední Moravě. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,2 až 3,6 t/ha.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 09. 05. 2022 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů průměrné výnosy. Jsou však sledovány i mírně nadprůměrné oblasti (střední Čechy). Průměrné výsledky můžeme očekávat i ve srovnání s průměrem tříletým a to spíše v jižní části republiky a na Vysočině, místy sledujeme nadprůměrné výnosy a to v severozápadních Čechách a na jihovýchodní Moravě.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho neočekávají reportéři ve většině okresů snížení výnosu u řepky z důvodu sucha. V některých okresech jsou však mírné propady hlášeny, max. do 30 %.
Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 18 %.

Situace dle krajů ke dni 09. 05. 2022

Absolutní výnosy očekáváme mezi 3,0–3,4 t/ha. Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví odhad letošního výnosu jako průměrný. Oproti loňskému roku očekáváme však lehce nadprůměrné výnosy.


Design & Programming by Kreatura