Odhad výnosů 2019

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
15. 7. 2019

Řepka ozimá

Situace dle okresů ke dni 8. 7. 2019

Většina změn v okresních odhadech výnosů oproti minulému týdnu je pozitivní. Zhoršení situace nicméně pozorujeme v okresech na Vysočina a v jižních Čechách.

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 3 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány v Polabí, okolí Prahy a na oblasti Hané. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,6 až 4,0 t/ha.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 7. 7. 2019 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů srovnatelné výnosy, ale na jižní Moravě a v některých okresech Plzeňského a Středočeského kraje i nárůst o 5 až dokonce 25 %. Mírně pod průměrem zůstávají především okresy Kraje Vysočina. Nicméně oproti tříletému průměru se výnosy mohou pohybovat průměrně, v některých částech pod průměrem a to mezi 5-15 % a to především v oblasti severních Čech a Vysočiny.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 12 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři největší ovlivnění výnosu suchem na Plzeňsku a v severních Čechách. Většina reportérů očekává snížení výnosu u řepky z důvodu sucha o 10 - 30 %.

Situace dle krajů ke dni 8. 7. 2019

Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví odhad letošního výnosu jako průměrný. Nejnižší absolutní výnos očekáváme v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina, zde je očekáván průměrný výnos pod 3,2 t/ha.

Design & Programming by Kreatura