Odhad výnosů 2018

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
17. 8. 2018

Řepka ozimá

Situace dle okresů

Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 17. 8. 2018 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů srovnatelné nebo vyšší výnosy. Výjímkou je oblast severovýchodně od Prahy, obzvláště pak okres Trutnov, kde očekáváme oproti loňskému roku snížení výnosu o více jak čtvrtinu. Z hlediska absolutní úrovně výnosů ani v nejlepších okresech neočekáváme překročení hranice 3,5 t/ha. Oproti průměru za poslední 3 roky očekáváme spíše zhoršení výnosů s výjímkou okresů České Budějovice a Třebíč. Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 10 až 16 %.

 

Situace dle krajů

Z predikcí krajských výnosů vyniká celkový pokles oproti 3-letému průměru na většině území, nejvíce však v severních Čechách a na severní Moravě.

Design & Programming by Kreatura