Kukuřice na siláž

Odhad výnosů 2018

Výnos [t/ha]
             
0 25 30 35 40 45 50
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 25 30 35 40 45 50
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
17. 8. 2018

Kukuřice na siláž

Situace dle krajů:

Z predikcí krajských výnosů vyniká nárůst oproti loňskému roku v kraji Jihomoravském. Naopak výrazný propad (až o čtvrtinu) předpokládáme u kraje Pardubického. Predikce naznačuje vyšší výnosy než průměr předchozích 3 let o 5–10 % v Jihočeském kraji. Zde lze také očekávat výnosy nad 45 t/ha, naopak odhad pro Pardubický kraj naznačuje hodnoty mezi 25-30 t/ha. Na zbytku území se výnosy pohybují mezi 30-35 t/ha.  Relativní chyba uvedených predikcí je ve všech hodnocených krajích v intervalu do 7 %.

Design & Programming by Kreatura