Kukuřice na zrno

Odhad výnosů 2018

Výnos [t/ha]
               
0 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
17. 8. 2018

Kukuřice na zrno

Situace dle krajů ke dni 2. 9. 2019

Nejnižší absolutní výnos i nadále čekáme v kraji Karlovarském a Libereckém. Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví letošní výnos jako průměrný až mírně nadprůměrný. Nejvýraznější zlepšení oproti roku 2018 očekáváme v Jihomoravském kraji.

Design & Programming by Kreatura