Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Řepka ozimá

Situace dle okresů ke dni 29. 04. 2024

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 3,0 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány ve středních Čechách a poté na střední Moravě a Vysočině. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,4 až 3,8 t/ha. 

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 29. 04. 2024 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů průměrné výnosy. Průměrné výsledky můžeme očekávat ve srovnání s průměrem tříletým a to na většině území.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři ve většině okresů snížení výnosu u řepky z důvodu sucha. Ve většině okresů je očekáván pokles do max 30 %.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 12 až 18 %.

Situace dle krajů ke dni 29. 04. 2024

Absolutní výnosy očekáváme mezi 3,0–3,4 t/ha. Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví odhad letošního výnosu jako průměrný. Oproti loňskému roku očekáváme také průměrné až mírně podprůměrné výnosy.

 

Design & Programming by Kreatura