Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Pšenice ozimá

Situace dle okresů ke dni 2. 9. 2019: 

Absolutní výnos se ve většině okresů pohybuje mezi 5,0 - 7,0 t/ha, přičemž jako slibnější se jeví oblast Polabí a střední Moravy, kde očekáváme i výnosy nad 6,5 t/ha. Naopak výnosy pod hranicí 5 t/ha zatím predikujeme pro suchem postižené oblasti Znojemska, Břeclavska, Ústecka a v Jablonci nad Nisou.
 

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 2. 9. 2019 se ve srovnání s tříletým průměrem jeví letošní rok jako podprůměrný. Ačkoliv nejvyšší absolutní výnosy očekáváme na Hané, ve Slezsku a Polabí, jsou i v těchto oblastech 5-10 % pod tříletým průměrem. Největší propad očekáváme v okrese Havlíčkův Brod, České Budějovice, Semily, Jičín, Frýdek-Místek, Kladno a Litoměřice může nastat negativní odchylka 15 až 20 %.

Při porovnání oproti loňskému roku je situace více variabilní. Lepší situaci výnosů než v loňském roce očekáváme na jižní Moravě a také v západních Čechách. Naopak propad opět na Vysočině, v Polabí, jižních Čechách a ve východním a severním cípu republiky.

Relativní chyba uvedených predikcí je aktuálně ve většině hodnocených okresů na úrovni do 10 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekávají reportéři největší ovlivnění výnosu suchem v západně od Prahy. Většina reportérů očekává snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha o 10 - 30 %, ve výše uvedených oblasti je však očekáván propad o více jak 40 %.

Situace dle krajů ke dni 2. 9. 2019

Nejvyšší absolutní výnosy očekáváme v severní polovině a východní části republiky. Z predikcí krajských výnosů očekáváme oproti tříletému průměru průměrné hodnoty zhruba na polovině území, na zbytku očekáváme odchylku -5 až -10 %. Ve srovnání s loňským rokem odpovídá očekávaný výnos srovnatelné úrovni se zlepšením v jihovýchodní části republiky.

Design & Programming by Kreatura