Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Pšenice ozimá

Situace dle okresů ke dni 14. 06. 2021

Absolutní výnos se ve většině okresů pohybuje mezi 5,0–6,0 t/ha, přičemž jako slibnější se jeví střední Čechy a Haná, kde jsou očekávány výnosy nad 5,5 t/ha. Naopak výnosy pod hranicí 5,0 t/ha jsou predikovány jen ojediněle a to většinou v okresech u hranic.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 14. 06. 2021 se ve srovnání s tříletým průměrem jeví letošní rok mírně podprůměrně a to především v západních, jižních Čechách, na Vysočině a na severní Moravě.. 

Při porovnání oproti loňskému roku je situace obdobná, avšak pokles je výraznější. Výrazně horší situace je očekávána v jihozápadních, západních Čechách a na jižní Moravě.

Vývoj vegetace je opožděn a je nutné brát současné predikce výnosů s ohledem na tento fakt.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho nejsou v podstatě očekávany propady výnosu pšenice ozimé z důvodu sucha. Horší situaci však hlásí reportéři na jižní hranici s Rakouskem a místy severně od Prahy.

Relativní chyba uvedených predikcí je aktuálně ve většině hodnocených okresů na úrovni do 18 %.

Situace dle krajů ke dni 14. 06. 2021

Absolutní výnosy očekáváme v rozmezí 5,0–6,0 t/ha. Z predikcí krajských výnosů očekáváme oproti tříletému průměru hodnoty průměrné až mírně podprůměrné. Lepší výnos oproti zbytku území by mohl být v severních Čechách a na jihovýchodní Moravě.  Ve srovnání s loňským rokem odpovídá očekávaný výnos výrazně podprůměrným hodnotám.

Design & Programming by Kreatura