Odhad výnosů 2020

Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici
18. 5. 2020

Pšenice ozimá

Situace dle okresů ke dni 18. 05. 2020: 

Absolutní výnos se ve většině okresů pohybuje mezi 5,0–6,0 t/ha, přičemž jako slibnější se jeví oblast Polabí, středu Čech a střední Moravy, kde očekáváme i výnosy nad 5,5 t/ha. Naopak výnosy pod hranicí 5,0 t/ha zatím predikujeme jižní Moravě, a poté místa u severních hranic.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 18. 5. 2020 se ve srovnání s tříletým průměrem jeví letošní rok jako podprůměrný na Moravě a v oblasti západně od Prahy, ale také v jižních Čechách. Ačkoliv nejvyšší absolutní výnosy očekáváme na Hané a v Polabí a ve středu Čech, jsou i v těchto oblastech 5–10 % pod tříletým průměrem. Největší propady očekáváme v okresech příléhající k pohoří Jeseník.

Při porovnání oproti loňskému roku je situace více variabilní. Lepší situaci výnosů než v loňském roce očekáváme v pomyslné vodorovné polovině republiky. Naopak propad opět na v Polabí, jižních Čechách a ve východním a severním cípu republiky.

Relativní chyba uvedených predikcí je aktuálně ve většině hodnocených okresů na úrovni do 10 %.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho se očekává převážně snížení výnosu pšenice ozimé z důvodu sucha o 10–30 %

Situace dle krajů ke dni 18. 05. 2020::

Absolutní výnosy očekáváme v rozmezí 5,0–6,0 t/ha. Z predikcí krajských výnosů očekáváme oproti tříletému průměru průměrné hodnoty zhruba na většině území. Propad by mohl nastat v Libereckém kraji a lepší výnos by mohl být v Jihomoravském kraji.  Ve srovnání s loňským rokem odpovídá očekávaný výnos lehce podprůměrným hodnotám.

Design & Programming by Kreatura