Odhad výnosů 2020

Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici

Procento sklizené plochy

Procento sklizené plochy
Procento sklizené plochy
                     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
data nejsou k dispozici
21. 9. 2020

Řepka ozimá

Situace dle okresů ke dni 14. 06. 2021

Absolutní výnosy: Z hlediska absolutní úrovně výnosů očekáváme, že průměrné výnosy až na výjimky neklesnou pod 2,8 t/ha. Nejvyšší výnosy jsou očekávány východně od Prahy. Odhadovaný výnos se zde pohybuje mezi 3,0 až 3,4 t/ha.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 14. 06. 2021 lze ve srovnání s úrodou v loňském roce očekávat ve většině případů podprůměrné výnosy, obzvláště na pomezí jižních Čech a Vysočiny. Podprůměrné výsledky můžeme očekávat i ve srovnání s průměrem tříletým.

Vývoj vegetace je opožděn a je nutné brát současné predikce výnosů s ohledem na tento fakt.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho neočekávají reportéři ve většině okresů snížení výnosu u řepky z důvodu sucha. Mírné propady jsou však hlášeny místy v Čechách.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů v intervalu 7 až 18 %.

Situace dle krajů ke dni 14. 06. 2021

Absolutní výnosy očekáváme mezi 2,0–3,2 t/ha. Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví odhad letošního výnosu jako mírně podprůměrný. Oproti loňskému roku očekáváme však výrazněji podprůměrné výnosy.

 

Design & Programming by Kreatura