Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Pšenice ozimá

Situace dle okresů ke dni 17. 6. 2019: 

Oproti minulému týdnu se odhady výnosů nijak zásadně nezměnily (došlo však k mírnému zhoršení předpovědi).

Absolutní výnos se ve většině okresů pohybuje mezi 5,0 - 6,5 t/ha, přičemž jako slibnější se jeví oblast východních Čech a střední Moravy. Naopak nižší výnosy (pod hranicí 5 tun) zatím predikujeme pro suchem postižené oblasti Břeclavska a Děčínska.

Odchylky výnosů: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 17. 6. 2019 se ve srovnání s 3-letým průměrem jeví letošní rok jako podprůměrný. Ačkoliv nejvyšší absolutní výnosy očekáváme na Hané a ve Slezsku (okr. Olomouc, Prostějov, Přerov, Kroměříž, Nový Jičín) a ve východních Čechách (Hradec Králové, Jičín), jsou v těchto oblastech 5-15 % pod tříletým průměrem. Pokles průměrných regionálních výnosů až o pětinu oproti průměru posledních 3 let očekáváme také v oblasti Táborska, Pelhřimovska a na Litoměřicku.

Relativní chyba uvedených predikcí je aktuálně ve většině hodnocených okresů na úrovni do 10 %.

Situace dle krajů ke dni 17. 6. 2019

Z predikcí krajských výnosů očekáváme oproti 3-letému průměru nižší výnosy téměř v celé republice. Očekávaný propad oproti 3-letému průměru v Olomouckém a Ústeckém kraji se odehrává i přesto, že zde očekáváme nejvyšší absolutní výnos. Celkově nižší výnos očekáváme v Kraji Vysočina. Oproti loňskému roku se nejvíce situace zlepšila v Jihomoravském, poté v Plzeňském a Moravskoslezském kraji.

Design & Programming by Kreatura