Odhad výnosů 2017

Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
               
0 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici
14. 8. 2017

Pšenice ozimá

Situace dle okresů: 

Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 17. 8. 2018 se ve srovnání s tříletým průměrem, letošní rok jeví jako sklizňově spíše podprůměrný. Mírně lepší situace panuje opět jižně od D1. Nejvýraznější snížení výnosu oproti minulému roku očekáváme v okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Trutnov, dále v některých oblastech severních Čech a severní Moravy. Naopak zlepšení oproti minulému roku očekáváme na jižní Moravě a v okolí Plzně. Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni do 7 %, v některých okresech ale i 12 %.

Situace dle krajů

Z predikcí krajských výnosů očekáváme nejvýraznější zhoršení výsledků oproti 3-letému průměru v pásu od Libereckého až po Moravskoslezský kraj. Zlepšení oproti minulému roku očekáváme v kraji Jihomoravském.

Design & Programming by Kreatura