Odhad výnosů 2020

Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Reálný výnos

Reálný výnos
Výnos [t/ha]
             
0 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5
data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi

Spolehlivost předpovědi
Nejistota odhadu [%]
           
0 7 10 12 14 16
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky
Odchylka výnosu [%]
                   
-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici

Procento sklizené plochy

Procento sklizené plochy
Procento sklizené plochy
                     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
data nejsou k dispozici
13. 7. 2020

Ječmen jarní

Situace dle okresů ke dni 13. 07. 2020:

Absolutní výnosy: Na základě vyhodnocení družicových dat ke dni 13. 07. 2020 lze vyšší hodnoty očekávat na většině území. Odhady výnosů zde ukazují na hodnoty vyšší jak 4,5 t/ha. Výnos nižší než 4,5 t/ha očekáváme v okresech Děčín, Jablonec nad Nisou, Semily, Cheb, Břeclav a  Frýdek-Místek.

Odchylky výnosů: Při srovnání aktuálního odhadu výnosu za rok 2020 s výnosy v loňském roce je Česká republika rozdělena zhruba na dvě části. V oblasti jižně od D1 jsou až na vyjímky,  očekávány výnosy průměrné či lehce nadprůměrné (cca 5–10 %). Naopak v severní části území je oproti loňskému roku očekáván výraznější pokles výnosu. Odhad poklesu výnosu může být -10–20 %.Výjimkou v severní části republiky je např. okres Děčín, kde oproti loňskému roku očekáváme až o 20 % lepší výnos.

Při srovnání odhadovaných výnosů oproti 3letému průměru pro západní část republiky očekáváme výnosy až nadprůměrné. Naopak na Vysočině, na střední Moravě a v severovýchodních Čechách by měly být výnosy podprůměrné. Lepší situaci očekáváme také na jižní Moravě.

Dle sítě zpravodajů portálu Intersucho očekává většina reportérů snížení výnosu ječmene jarního z důvodu sucha o 10–30 % oproti 3letému průměru, vyskytují se však i oblasti kde respondenti očekávají propad i o více jak 30 resp. 40 %. Tyto vyšší propady jsou respondenty očekávány v oblasti Podkrušnohoří a na jižní Moravě.

Relativní chyba uvedených predikcí je ve většině hodnocených okresů na úrovni 7–14 %.

Situace dle krajů ke dni 13. 07. 2020:

Na většině území lze očekávat absolutní výnosy na mezi 4,5–5,5 t/ha.

Z predikcí krajských výnosů pro ječmen jarní by mohl být celkový výnos proti tříletému průměru víceméně průměrný. Mírně lepší výnos očekáváme na západě republiky a ve Zlínském kraji. Ve srovnání s loňským rokem očekáváme dle našeho modelu nižší výnosy také cca o 5–10 % ve třech krajích.

 

Design & Programming by Kreatura