Kukuřice na zrno

Výnos [t/ha]
               
0 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9
data nejsou k dispozici

Odhadované dopady sucha na výnos

Odhadované dopady sucha na výnos
Odhadované dopady sucha na výnos
         
bez snížení výnosu do 10 % 10 % - 30 % 30 % - 40 % nad 40 %
data nejsou k dispozici
15. 7. 2019

Kukuřice na zrno

Situace dle krajů ke dni 8. 7. 2019

Oproti předcházejícímu týdnu se odhad absolutního výnosu zlepšil a to nejvíce na Moravě a ve Slezsku. Nejnižší absolutní výnos i nadále čekáme v kraji Karlovarském. Z predikcí krajských výnosů oproti tříletému průměru se jeví letošní výnos jako průměrný až mírně nadprůměrný. Nejvýraznější zlepšení oproti roku 2018 očekáváme v Jihomoravském kraji.

 

 

Design & Programming by Kreatura